Δημοτικό

Γαλλικά για παιδιά του δημοτικού σχολείου, γνωριμία και εξοικείωση με την γλώσσα μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.
Πίσω στην κορυφή