Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2019

Γιορτάστε  την  Ευρωπαϊκή  Ημέρα  Γλωσσών  μαζί  μας!
Σε όλη την Ευρώπη, 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός ή εκτός σχολείου. Το γεγονός αυτό πηγάζει από την πεποίθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη.
Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου.
Τι εIναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών;

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (2001), που οργανώνεται σε συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες γιορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και προάγεται η εκμάθηση γλωσσών.

Μετά την επιτυχία του Έτους Γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών θα γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαïκής Ημέρας Γλωσσών είναι να:
  •     ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφόρων γλωσσών που μαθαίνονται, ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση,
  •     προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, ώστε να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί,
  •     ενθαρρυνθεί η δια βίου εκμάθηση γλωσσών, εντός και εκτός σχολείου, είτε με σκοπό τις σπουδές, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλαγές.

Η 26η Σεπτεμβρίου 2011 σηματοδότησε την 10η επέτειο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (ΕΗΓ) που γιορτάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε όλα τα 47 κράτη μέλη του.
 
Ποιούς αφορά η Ευρωπαϊκη Ημέρα Γλωσσών;

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ελπίζει ότι αυτή η Ημέρα θα γιορτάζεται τόσο από τις αρχές σε κάθε κράτος μέλος όσο και από τους πιθανούς εταίρους στα ακόλουθα επίπεδα:
  •     μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής (π.χ. συγκεκριμένα μέτρα ή συζητήσεις σχετικά με θέματα γλωσσικής πολιτικής),
  •     μεταξύ του ευρέος κοινού (αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους γενικούς στόχους της Ημέρας, συμπεριλαμβάνοντας τη σημασία της δια βίου μάθησης γλωσσών, αρχίζοντας σε οποιαδήποτε ηλικία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην εργασία κλπ),
  •     στον εθελοντικό τομέα (συγκεκριμένες δράσεις από και/ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις, εταιρείες, κλπ).