ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία παρέχει ανωτέρου επιπέδου διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Σήμερα στο Διδασκαλείο διδάσκονται 27 γλώσσες όλων των επιπέδων: Αγγλική, Αιθιοπική, Αλβανική, Αραβική, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ιαπωνική, Ινδική (Hindi - Σανσκριτική), Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Κορεατική, Νορβηγική, Ολλανδική, Ουγγρική, Περσική, Πορτογαλική, Πολωνική, Ρουμανική, Ρωσική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική και Φινλανδική.

Επιπλέον λειτουργούν τα παρακάτω ειδικά προγράμματα:

 

    Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου Α2-B1
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου Β1-Β2
    Εργαστήριο Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου στην Αγγλική επιπέδου C1-C2
    Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2
    Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική  (για φοιτητές Ιατρικών Σχολών-ιατρούς-νοσηλευτές,προαπαιτείται το επίπεδο γλωσομμάθειας Β2)
    Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική OET-USMLE (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    Νομική Ορολογία στην Αγγλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    Μετάφραση στην Αγγλική και Ελληνική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    Ναυτιλιακά-Maritime English (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    ENGLISH FOR THE WORLD OF BUSINESS AND FINANCE - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Γαλλική  Επιπέδου Β1-Β2
    Εργαστήριο Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου στη Γαλλική Επιπέδου C1-C2
    Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική  C1-C2
    SORBONNE C2 Λογοτεχνία και Μετάφραση στη Γαλλική
    Νομική Ορολογία στη  Γαλλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    Θεσμοί, Ορολογία & Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη Γαλλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
    Εισαγωγή στο Γαλλικό Πολιτισμό Επιπέδου (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2)
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Γερμανική Επιπέδου Α2-Β1
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Γερμανική Επιπέδου C1-C2
    Εργαστήριο Προφορικού Γραπτού Λόγου και Πολιτισμού στην Ισπανική Επιπέδου Β2
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Ιταλική Επιπέδου B2-C1
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Ιταλική Επιπέδου C2
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Κινεζική Επιπέδου HSK Level III
    Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Ρωσική Επιπέδου B2-C1
    Μετάφραση στη Ρωσική και Ελληνική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

 

Τα μαθήματα, που γίνονται είτε στο κέντρο της Αθήνας είτε στην Πανεπιστημιούπολη, μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές όχι μόνο του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εργαζόμενοι ή άλλοι ενδιαφερόμενοι, ενώ τα δίδακτρα είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης & Βεβαίωση Σπουδών σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση του τμήματος στο οποίο έχουν εγγραφεί.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε με το νόμο 5147/1931 και αποτελούσε αρχικά Τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Εξαρχής σκοπός του ήταν η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η οποία ωστόσο για πολλά χρόνια περιορίστηκε στη διδασκαλία των ευρύτερα ομιλουμένων, δηλαδή της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής, στις οποίες προστέθηκαν αργότερα η Ισπανική και η Ρωσική.
Με την από 3/3/1994 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών καθίσταται πλήρως ανεξάρτητη και αυτοτελής ακαδημαϊκή μονάδα και διοικείται από το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (δηλαδή τον εκάστοτε Πρύτανη, με Αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων), 5 αιρετά μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών , και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, όλοι με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.