Γαλλικά για Ενήλικες

Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε ενήλικες μαθητές με στόχο την κάλυψη εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή και κοινωνικών αναγκών, και κυρίως με στόχο την επικοινωνία και την παιδεία.
Πίσω στην κορυφή