Μεθοδολογία σύνταξης εργασιών

Μεθοδολογία σύνταξης εργασίων, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνα, σύνταξη εργασίας και βιβλιογραφίας, παρουσίαση εργασίας.
Πίσω στην κορυφή