Λύκειο

Γαλλικά για εφήβους, εκμάθηση της γλώσσας, πορετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, ενισχυτική διδασκαλία για το σχολείο.
Πίσω στην κορυφή