Γυμνάσιο

Γαλλικά για εφήβους, εκμάθηση της γλώσσας, προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, ενισχυτική διδασκαλία για το σχολείο.
Πίσω στην κορυφή